ZavManag

Učiteľské rozhranie

Zadajte svoj login a heslo, ktoré ste dostali od centrálneho pracoviska ZAV. Po prihlásení môžete riadiť výučbu ZAV vo vašej škole.

Pokiaľ vo vašej škole ZAV nepoužívate, kontaktujte nás na adrese [email protected]